Prof. Dr. Demet Karnak

Prof. Dr. Demet Karnak

Prof. Dr. Demet Karnak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

 

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Eskişehir'de tamamladım. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Zorunlu hizmetimi SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde tamamladım. Eylül 1991 - Aralık 1996 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi; 1997–2002 yılları arasında ise uzman doktor olarak görev yaptım. Nisan 2002’de doçent, Şubat 2008 de profesör kadrosuna atandım.

 

1998 yılından beri ‘İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi’nin kurucu ve yürütücü hekimliği görevini yürütmekteyim. 2005 yılında NIH-National Cancer Institute ve TUBITAK NATO B2 bursları kazanarak bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletindeki Cleveland Clinic’te girişimsel bronkoloji (elektromanyetik navigasyon, EBUS, lazer bronkorezeksiyon, kriyoterapi, elektrocerrahi, argon plazma koagulasyon, fotodinamik terapi, termoplasti, brakiterapi), yoğun bakım ve elektromanyetik gezici bronkoskopi alanında eğitimimi tamamlayarak araştırmacı uzman olarak sertifika aldım. Cleveland Clinic ile ortak çalışmalar yürüttüm ve halen yürütmekteyim.

 

Halen 20 yılın üzerindeki bronkoskopi deneyimine girişimsel bronkolojik uygulamaları da ekleyerek uluslararası platformda ülkemizin adını duyurma yanı sıra bu ileri teknikleri ülkemizde uygulamaktayım.

 

Özel ilgi ve araştırma alanlarım; bronkoskopi, girişimsel bronkoloji, interstisyel akciğer hastalıkları, tüberküloz, plevra hastalıkları, KOAH ve akciğer kanserleridir.

Merhaba

Prof. Dr. Demet Karnak kişisel web sitesine hoş geldiniz.

Prof. Dr. Demet Karnak, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olup bu uzmanlık alanı kapsamındaki hastalıkların dahili ve girişimsel tedavisini ve takibini yapmaktadır.

Göğüs hastalıkları uzmanlık alanı kapsamındaki hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisine yönelik yapılan girişimler aşağıda listelendiği gibidir:

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı kimdir?

Göğüs hastalıkları göğüs kafesi içindeki kalp hariç tüm hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar göğüs kafesinin içindeki temel olarak akciğerler olmak üzere akciğer zarı, kemik ve yumuşak dokudan oluşur. Bu alan aynı zamanda mesleki ve mesleki olmayan hava yolu hastalıklarını, başta astım ve kronik bronşit olmak üzere hava yollarının kasılmasıyla giden hastalıkları, hava yolu hasarlarını, akciğerin katılaşmasıyla giden “interstisyel” adı altında toplanan her türlü hastalığı ve akciğer kanserlerini kapsar. Enfeksiyonların tümü yine bu uzmanlık alanına girer bu grubun başında tüberküloz yani verem ve pnömoni (zatürree) vardır.

Göğüs hastalıkları uzmanı hekim; 6 yıllık özgün tıp eğitimi sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarı gösterip, 4 yıl süreyle göğüs hastalıkları uzmanlık öğrenciliği (asistanlık) dönemini tamamlar. Zorunlu rotasyonları içerisinde yoğun bakım, bronkoloji, klinik bakteri ve infeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve radyoloji bulunmaktadır. Uzman olabilmesi için bütün bu bölümlerce alanında yetkin bulunması gerekir. Uzmanlık tezi hazırlar ve uzmanlık sınavını başarı ile verdikten sonra Sağlık Bakanlığı’nın da onayıyla Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığı yetkisini alır.

Bronkoloji-bronkoskopi ne demektir?

Bronkoloji hava yolu ilmidir. Bronkoskopi ise ışıklı optik bir aletle hava yollarının incelenmesidir. 19. yüzyıldan beri yapılan bu girişim şimdilerde çok gelişmiş cihazlarla gerçekleştirilmekte, hasta herhangi bir ağrı, acı, ya da sıkıntı yaşamamaktadır. Bilinçli uyuşukluk dediğimiz “sedasyon” ile bu işlem gerçekleştirilmekte olup, burun ya da ağız yolu kullanılmaktadır. Bronkoskopi hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılır. Tanı amaçlı kullanıldığında hava yolları incelenir, gerekli örnekler alınır ve işlem sonlandırılır. Tedavi amaçlı kullanıldığında girişimsel bronkoskopi adını alır. Toplam 15–20 dakikalık bir işlemdir. Tedavi amaçlı kullanıldığında argon, lazer ya da kriyoterapi gibi yöntemlerle tümörle tıkanan hava yolunun açılması ve stent konulması, amfizemli akciğerlere valf konularak kötü havalanmanın ortadan kaldırılması gibi girişimleri kapsar. Bu durumlarda genel anestezi ve ameliyathane koşulları lezyonun tipi ve büyüklüğüne göre gerekebilir. Bazen tümör hem içeriden hem dışarıdan ulaşılamayacak bir bölgede yerleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda elektromanyetik navigasyon denilen özel bir yöntem uygulanarak tümöre ulaşılır. Çoğu zaman ulaşılamayan lenf bezlerine ulaşmak için de aynı kılavuz yöntemden yararlanılır ve ameliyatsız olarak tanıya gidilir. Ulaşılan bölgelere lokal radyoterapi (cyberknife) ve çok yakın bir gelecekte özel geliştirilmiş kemoterapötik ajanlar verilerek ameliyatsız olarak tümörün küçültülüp yok edilmesi mümkün olabilecektir.

 

Uzmanlık alanları kapsamındaki Hastalıklar ve Girişimler...Devamı için tıklayınız

 

Girişimsel Bronkoskopi uygulama resimleriGirişimsel Bronkoskopi Uygulamaları Videoları

Prof. Dr. Demet Karnak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

 

Karnak Klinik

Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:15/2 06880

Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Tel & Faks: 0312 440 00 51

Gsm: 0506 581 82 24

e-posta: demet.karnak@gmail.com

  • DK.1.jpg
  • DK.3.jpg
  • DK.4.jpg
  • DK.7.jpg