Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Foto-Trakeal Darlıklı Bir Olgunun İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası Ana Soluk Borusunda (Trakeada) Stentli Hali