Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Bronkoloji - Bronkoskopi Ne Demektir?

Bronkoloji hava yolu ilmidir. Bronkoskopi ise ışıklı optik bir aletle hava yollarının incelenmesidir. 19. yüzyıldan beri yapılan bu girişim şimdilerde çok gelişmiş cihazlarla gerçekleştirilmekte, hasta herhangi bir ağrı, acı, ya da sıkıntı yaşamamaktadır. Bilinçli uyuşukluk dediğimiz “sedasyon” ile bu işlem gerçekleştirilmekte olup, burun ya da ağız yolu kullanılmaktadır. Bronkoskopi hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılır. Tanı amaçlı kullanıldığında hava yolları incelenir, gerekli örnekler alınır ve işlem sonlandırılır.

Tedavi amaçlı kullanıldığında girişimsel bronkoskopi adını alır. Toplam 15–20 dakikalık bir işlemdir. Tedavi amaçlı kullanıldığında argon, lazer ya da kriyoterapi gibi yöntemlerle tümörle tıkanan hava yolunun açılması ve stent konulması, amfizemli akciğerlere valf konularak kötü havalanmanın ortadan kaldırılması gibi girişimleri kapsar. Bu durumlarda genel anestezi ve ameliyathane koşulları lezyonun tipi ve büyüklüğüne göre gerekebilir. Bazen tümör hem içeriden hem dışarıdan ulaşılamayacak bir bölgede yerleşmiş olabilir.

Bu gibi durumlarda elektromanyetik navigasyon denilen özel bir yöntem uygulanarak tümöre ulaşılır. Çoğu zaman ulaşılamayan lenf bezlerine ulaşmak için de aynı kılavuz yöntemden yararlanılır ve ameliyatsız olarak tanıya gidilir. Ulaşılan bölgelere lokal radyoterapi (cyberknife) ve çok yakın bir gelecekte özel geliştirilmiş kemoterapötik ajanlar verilerek ameliyatsız olarak tümörün küçültülüp yok edilmesi mümkün olabilecektir.