Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Kimdir?

Göğüs hastalıkları göğüs kafesi içindeki kalp hariç tüm hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar göğüs kafesinin içindeki temel olarak akciğerler olmak üzere akciğer zarı, kemik ve yumuşak dokudan oluşur. Bu alan aynı zamanda mesleki ve mesleki olmayan hava yolu hastalıklarını, başta astım ve kronik bronşit olmak üzere hava yollarının kasılmasıyla giden hastalıkları, hava yolu hasarlarını, akciğerin katılaşmasıyla giden “interstisyel” adı altında toplanan her türlü hastalığı ve akciğer kanserlerini kapsar. Enfeksiyonların tümü yine bu uzmanlık alanına girer bu grubun başında tüberküloz yani verem ve pnömoni (zatürree) vardır.

Göğüs hastalıkları uzmanı hekim; 6 yıllık özgün tıp eğitimi sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarı gösterip, 4 yıl süreyle göğüs hastalıkları uzmanlık öğrenciliği (asistanlık) dönemini tamamlar. Zorunlu rotasyonları içerisinde yoğun bakım, bronkoloji, klinik bakteri ve infeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve radyoloji bulunmaktadır. Uzman olabilmesi için bütün bu bölümlerce alanında yetkin bulunması gerekir. Uzmanlık tezi hazırlar ve uzmanlık sınavını başarı ile verdikten sonra Sağlık Bakanlığı’nın da onayıyla Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığı yetkisini alır.