Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Özgeçmiş

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Eskişehir'de tamamladım. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Zorunlu hizmetimi SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde tamamladım. Eylül 1991 - Aralık 1996 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi; 1997–2002 yılları arasında ise uzman doktor olarak görev yaptım. Nisan 2002’de doçentliğimi aldım. Şubat 2008 de profesör oldum.

1998 yılından beri ‘İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi’nin kurulumunda görev alıp, yürütücü hekimliği görevini üstlendim. 2005 yılında NIH-National Cancer Institute ve TUBITAK NATO B2 bursları kazanarak bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletindeki Cleveland Clinic’te girişimsel bronkoloji (elektromanyetik navigasyon, EBUS, lazer bronkorezeksiyon, kriyoterapi, elektrocerrahi, argon plazma koagulasyon, fotodinamik terapi, termoplasti, brakiterapi), yoğun bakım ve elektromanyetik gezici bronkoskopi alanında eğitimimi tamamlayarak araştırmacı uzman olarak sertifika aldım. Cleveland Clinic ile ortak çalışmalar yürüttüm ve halen yürütmekteyim.

Halen 30 yılın üzerindeki bronkoskopi deneyimine girişimsel bronkolojik uygulamaları da ekleyerek uluslararası platformda ülkemizin adını duyurma yanı sıra bu ileri teknikleri ülkemizde uygulamaktayım. KOAH tedavisinde bir umut ışığı olan volum azaltıcı bronkoskopik yaklaşımları içeren endobronşiyal valv ve Coil yine tarafımdan gerçekleştirilen uygullamalar olup bu konudaki çalışmalarım halen devam etmektedir.

Özel ilgi ve araştırma alanlarım; bronkoskopi, girişimsel bronkoloji, interstisyel akciğer hastalıkları, tüberküloz, plevra hastalıkları, astım-bronşiyal termoplasti, KOAH, edobronşiyal volum azaltıcı yaklaşımlar ve akciğer kanserleridir.

Genel Bilgiler

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti

Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 07 Nisan 1966

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Tel.ve Faks: 0312 319 00 46

E-posta: karnak@medicine.ankara.edu.tr

Muayenehane Adresi: Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Tel.ve Fax: 0312 440 00 51,

GSM:

E-posta: demet.karnak@gmail.com

Yabancı Dil: İngilizce

Medeni Durumu: Evli, iki çocuk annesi

Eğitim

İlkokul

1971-1976

Eskişehir Akçaalan İlkokulu

Ortaokul ve Lise

1976-1983

Eskişehir Süleyman Çakır Kız Lisesi

Üniversite

1983-1990

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Hazırlık+6 yıl)

Mecburi Hizmet

1990-1991

SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Akademik Özgeçmiş

Uzmanlık

1996

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD Ankara, TÜRKİYE

Doçentlik

2002

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD Ankara, TÜRKİYE

Araştırmacı akademisyen

2005-2006

Cleveland Clinic Foundation, Department of Pulmonology A90, Cleveland, OH, U.S.A.

Profesörlük

2008-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD Ankara, TÜRKİYE

Eğitim Etkinlikleri

Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencileri

Göğüs Hastalıkları fiziki inceleme, anamnez alma, göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri, radyoloji, bronkoloji, tüberküloz ve meslek hastalıkları dersleri

Klinik etkinlikler

Dersler, hasta başı eğitim ve uygulamalar

Uzmanlık öğrencileri

Alan dersleri, poliklinik, yataklı servis ve girişimsel uygulamalar, makale saati, bilimsel araştırma ve makale hazırlanması, bilimsel toplantı sunumları, tez çalışmaları, girişimsel uygulamalar (EBUS ve navigasyon), argon, kriyoterapi, endobronşiyal valv, stent ve coil implantasyonu, uygun olgu seçimi ve uygulamaları

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği, Toraks Derneği, Ankara Verem Savaş Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, American Collage of Chest Physicians (ACCP), European Respiratory Society, European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (EAB)