Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Tez Yönetimi

Sonuçlandırılmış doktora/tıpta uzmanlık tez yönetimi:

  1. Dr. Emine Güllü’nün Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi: Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığında Kortikosteroid Kullanımının Osteoporoz Gelişimi Üzerine Etkisi-Ocak 2005
  2. Dr Serap Unculu’nun Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi: Kollajen Doku Hastalıklarında Akciğer Tutulumunda Fonksiyonel Değerlendirme- Aralık 2009
  3. Dr Özlem Erçen’in Transbronşiyal iğne aspirasyonunda Elektromagnetik navigasyon ve konvansiyonel Wang yönteminin karşılaştırılması –Nisan 2012