Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Projeler

  1. Bir Tümör Belirleyicisi Olan Nöron Spesifik Enolazın Bronkoalveoler Lavaj Sıvısı ve Serum Düzeylerinin Klinik Önemi, TÜBİTAK Projesi, SBAG-AYD-72, Proje Araştırıcısı, 1997 (Sonuçlandı, bkz. A1a-10).
  2. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kaşeksi Gelişiminde Sitokinlerin Rolü ve Prognostik Önemi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FONU Projesi, Proje kodu:20010809048, Proje araştırıcısı, Mart 2000-Aralık 2001
  3. Periferik Akciğer Lezyonları ve Mediastinal Lenf Nodlarında Elektromanyetik Navigasyon Tanısal Bronkoskopi. TÜBİTAK 1001 Projesi Proje kodu:107S156, Proje Yürütücüsü, Ocak 2008-2010
  4. KOAH’da Eser Element Tayini, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FONU Projesi, Proje kodu:145-4399, Proje Yürütücüsü, Ocak 2009-Kasım 2009
  5. Endobronşiyal Lezyonların Tedavisinde Kriyoterapinin Etkinliği, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FONU Projesi, Proje kodu:10-A3330006, Proje yürütücüsü, Nisan 2013-Ocak 2014.
  6. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında alfa-1 Antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm Analizi BAP projesi. Proje kodu: 11B3330007, yardımcı araştırmacı, 01.04.2011/ 22.06.2012
  7. İdiyopatik Pulmoner Fibrozisli hastalarda 150 mg bid uygulanan oral BIBF 1120'nin Zorlu Vital Kapasitede yıllık olarak meydana gelen düşüş üzerindeki etkisinin araştırıldığı 52 haftalık, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma" (protokol no: 1199.34, faz III klinik çalışma) Actelion ilaç firması(yardımcı araştırmacı)-2014