Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Atıflar

Aralık 2018 itibarıyla;

Uluslararası Bilim Atıf İndeksinde (SCI) yer alan yayınlara, aynı indekste yeralan dergilerde yayınlanan makalelerde yer alan 590 atıf; Scopusta ise 503 atıf bulunmaktadır.