Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Derece, Ödül ve Burslar

 1. TUSAD 24. Ulusal Kongresi Poster yarışması Dördüncülük ödülü, 1997
  Beder S, Kalaycıoğlu O, Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum ve bronkoalveoler lavajda immünglobülin G subgrupları ve immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Zeki Hakkı Pamir İkincilik Ödülü, 1998
  Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O ve Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum immünglobülin G subgrupları ve serum immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. A Lütfü Tat İkincilik Ödülü, 1999
  Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, ve Oflaz G. Akciğer kanserlerinde Cyfra 21-1'in tanı, evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesindeki önemi
 4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi IX. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar Birincilik Ödülü, 2000
  Kayacan O, Deda G, Beder S, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 Yılı Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Uluhan Berk Üçüncülük Ödülü, 2001
  Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri
 6. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi ‘Makale İkincilik Ödülü, 2004
  Kayacan O, Beder S, Karnak D. Cellular profile of bronchoalveolar lavage fluid in Turkish miners. Postgrad Med J 2003; 79(935):527-30
 7. National Institutes of Health, National Cancer Institute- Short Term Scientist Exchange Program, 2005
 8. TUBİTAK NATO B2 Bursu, 2005
 9. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi ‘Lokman Hekim Vakfı Birincilik Ödülü, 2008
  Erçen Ö, Unculu S, Karnak D, Göçmen S, Çağlayan O, Kayacan O. Çeşitli hastalıklarda bronkoalveoler lavaj kotinin düzeyi
 10. Toraks Derneği 12 yıllık kongresi e-poster ikincilik ödülü, 2009
  Fırat ND, Çiledağ A, Kabalak PA, Karnak D, Erekul S, Kayacan O. Kombine lavaj yöntemiyle PAP tedavi başarısı
 11. Türk Toraks Derneği 14. Kongresi, TTD en iyi Çalışma Grubu Ödülü, 13-17 Nisan 2011, Side-Antalya
  Ulubay G, Üskül B, Çetinkaya E, Karnak D, Özkan M, Özbudak O.
 12. TUSAD 34. Ulusal Kongresi- Solunum 2012, 6-10 Ekim 2012, çeşme-İzmir, Sözel Bildiri Ödülü
  SS-41Demir N, Diken ÖE, Karabulut H, Karnak D, Kayacan O. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında alfa-1 antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm analizi