Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Pnömotoraks

Akciğer ile göğüs duvarı arasında hava birikmesidir. Daha önce var olan hava keseciklerinin (bül, bleb) patlaması sonrası görülür; akciğerin sönmesi için her zaman hava keseciği olmayabilir.

Pnömotoraks Nedenleri:

Göğüs kafesinin yaralanması

 • Düşme, çarpma, veya vurma sonrası; trafik kazası, darbe
 • Ateşli veya delici silah yaralanması
 • Akciğer biyopsisi sırasında veya sonrasında
 • Kırık kaburganın akciğere batması
 • Kalp masajı sırasında
 • Bronkoskopi ile biyopsi yapılması sırasında (akciğerin endoskopisi)

Var olan akciğer hastalığının olması;

 • Amfizem (alveollerin bozulması; en küçük hava kesecikleri)
 • Pnomoni (zatürre)
 • Verem (tüberküloz)
 • Sarkoidoz
 • Kistik fibroz
 • Bül, bleb (hava kesecikleri)
 • Akciğer kanseri

Yakınmalar:

 • Ani başlayan nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı (kalp kriziyle karışabilir*)
 • Nefes alamamak
 • Sırt veya karın ağrısı
 • Batma

Risk Faktörleri:

 • En sık 20 - 40 yaş aralığında; genç ve orta yaş yetişkin, erkeklerde görülür
 • Uzun ve zayıf yapılılarda daha sıktır (astenik yapı)
 • Altta yatan diğer akciğer hastalığının olması
 • Bazılarında genetik yatkınlık var olabilir (Ör. Alfa-1 antitripsin eksikliği)
 • Önceden geçirilen “pnömotoraks” varlığı sonraki 1-2 yılda tekrar olma olasılığını (aynı taraf veya diğer akcigerde) arttırır; ikinci ataktan sonra nüks etme olasılığı %80'lere yükselir!**.
 • Basınç değişikliklerine maruz kalanlar;
  • Dalgıçlar
  • Uçak yolculuğu yapanlar, pilotlar
  • Dağ tırmanıcıları
  • Suni solunum cihazina bağlı olanlar (Mekanik Ventilasyon)

Tanı

 • Hastanın şikayetleri; daha önceden var olan akciğer hastalığı, önceden geçirilmiş pnömotoraks hikayesi göz önüne alınır
 • Fizik muayenede solunum seslerinin kaybolması, azalması ve/veya derinden duyulması
 • Akciğer filmlerinde akciğerin kısmi veya tam söndüğünün tespit edilmesi.

Acil Durum!

 • Akciğerin tam sönmesi
 • Kalbi sıkıştırarak çalışmasını engellemesi; vücuda kan pompalama görevinin aksaması (Tansiyon Pnömotoraks). Ölümcül bir durum olabilir. Uyanık olunmalıdır. Acilen hastaneye başvurulmalıdır.

Tedavi

 • Gözlem
 • Kateter ile hava aspirasyonu
 • Göğüs tüpü uygulaması
 • Cerrahi - akciğerdeki hava keseciklerinin kapalı “VATS yöntemi”yle (torakoskopik cerrahi) stapler – zımba kullanılarak çıkarılması

GÖZLEM" tedavisi kimlere uygulanabilir?

 • -15'lik sönme varsa ve ilk ataksa
 • Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması
 • Mesleksel risk grubunda değilse

"GÖĞÜS TÜPÜ tedavisi" kimlere uygulanabilir?

 • Tansiyon pnömotoraksta, zaman kaybetmeden “acil tüp” uygulanmalıdır; (her an acil cerrahi müdahale için hazır olunmalıdır)
 • İlk ataksa
 • Belirgin hava keseciği veya bül tespit edilemediyse

"Kapalı VATS - endoskopik stapler (zımba) tedavisi" kimlere uygulanır?

 • 'ten fazla sönme varsa
 • Ikinci nüks ile gelen hastalarda
 • Tespit edilmiş hava kesecikleri veya bül varsa
 • Mesleksel risk grubunda olanlarda *“ilk atakta” yapılmalıdır.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

 • *Sigara kesinlikle bir daha hiç kullanılmamalı
 • Sigara içilen ortamda dahi durulmamalı (sigarada akciğerin ve diğer organların dahil elastin ve kollajen liflerini parçalayan maddeler hızla ciltten nüfuz ederek kana karışırlar)
 • Verilen ilaçlar düzenli kullanılmalı
 • Düzenli yürüyüş yapılmalı
 • Kabız kalınmamalı
 • Bol meyve ve sebze tüketilmeli
 • Ağır yük kaldırılmamalı; en az 6 ay boyunca efor veya ıkınma gerektirecek fiziksel aktivitelerden ve sportif faaliyetlerden uzak durulmalı
 • Aylık doktor kontrolleri ihmal edilmemeli.