Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Soliter Pulmoner Nodül

Akciğerde oluşan genellikle akciğer filminde çapı 3 cmden küçük akciğer lezyonu şeklinde tanımlanır. Eskiden "Coin" lezyon yani para lezyonu olarak adlandırılan çevresi normal akciğer dokusu ile sarılıdır.Birlikte lenf bezi büyümesi, akciğerde sönme ya da akciğer zarında sıvı olması bu lezyonun kötü huylu olduğunu telkin eder.

Böyle bir nodülün yaklaşık %40-60'ı kötü huylu olup, doku tanısı şarttır. Aksi ispat edilene kadar bu tür lezyonlara kötü huyluymuş gibi yaklaşmakta ve adını koymakta yarar vardır. İlk yaklaşım radyolojik olarak görünür nodüllerde floroskopi altında bronkoskopi, görünür olmayan ve 1/3 dış akciğer alanında yer alanlarda elektromanyetik navigasyon, toraks duvarına dayalı olanlarda transtorasik biyopsi, ve mediastinal lenfadenopati ile birlikte olanlarda endobronşiyal ultrason ya da navigasyon eşliğinde bronkoskopi gibi tanı yöntemleri kullanmaktır. Kenar düzeni, yoğunluk, PET tutulumu, kalsifikasyon varlığı ve çevre dokuyla ilişkisi tanıda yardımcı faktörlerdir.