Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Sağ Ana Bronştaki Darlığın Balon Dilatasyonu ve Stentle Açılmış Hali