Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

İnterstisyel akciğer hastalıkları, akciğerin interstisyum olarak anılan bağ dokusunda kalınlaşma ile seyreden bir grup hastalıktır. Bunların nedeni bilinen ve bilinmeyen grubu vardır. Nedeni bilinenler içinde organik tozlara bağlı görülen hipersensitivite pnömonisi, romatolojik hastalıkların akciğer tutulumu, ve sık tekrarlayan akciğer ödemi sayılabilir. Nedeni bilinmeyen grupta ise çok sayıda hastalık yer alır.

Bunların içinde idiyopatik pulmoner fibrozis, ileri evre sarkoidoz, akut interstisyel pnömoni, BOOP, RBILD, histiyositozis X ve buna benzer bir dizi hastalık yer alır. Bu grup hastalıklar için tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır.

Genellikle kortizon tedavisi yapılır. Nedeni bilinmeyen grupta BOOP ve sarkoidoz dışında kortizonun belirgin yararı gösterilememiş olup, her geçen gün yeni tedavi seçenekleri konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Endoksan ve immuranlı kemoterapiler, pirfenidone, tirozin kinaz inhibitörleri, n-asetil sistein ve pulmoner hipertansiyon (akciğer damar basıncı yüksekliği) varlığında bosentan uygulanan ve literatürde yeri olan tedaviler arasındadır.