Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Asbestoz(is)

Asbest tozlarının solunmasıyla gelişen akciğerin interstisyumunda fibrojenik yanıtın artmasıyla karakterize bir pnömokonyoz ceşididir. Hastalık sinsice ilerle nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum oluşturur. Sigara kullanımı ile şikayetler artar. Asbest lifleri Serpentin türü asbest (beyaz asbest): Dünya asbest üretiminin %95’ ini oluşturur. Amfibol türü asbest: 5 tipi vardır. Asbest lifleri ısıya, sürtünmeye, asit ve bazlara dayanıklı olmaları, elastiki lifsel yapıya sahip olmaları nedeni ile endüstride yaygın olarak kullanılır. Amfibol türü asbestlerden crocidolit, amosite, tremolit insan sağlığı için çok tehlikelidirler. Asbest liflerinin solunması ile oluşan ilerleyici AC fibrozudur. Hastalığın seyri yavaştır. Belirtiler 20 yıldan sonra ortaya çıkar. İlk belirti kuru öksürük ve nefes darlığı.Hastalık ilerledikçe; nefes darlığı belirginleşir, parmaklarda çomaklaşma, siyanoz, öksürük, balgam ve kaidelerde inspirasyon sonu raller duyulur. Zamanla sağ kalp yetmezliği oluşur.