Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Hava Yoluna Valv ya da Coil Konulması

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sigara içenlerde görülen ve dünya ölüm sebepleri arasında 4. sırayı alan bir hastalıktır. Hava kirliliği ve biyolojik yakıtlar da bu hastalığın nedenleri arasındadır. Bu hastalıkta akciğerdeki hava keseleri harap olduğu için keselerin yırtılıp birbiri ile ilişkilenmesiyle işe yaramaz hava dolu alanlar oluşur.

Bu hava dolu alanlar oksijen alıp karbondiyoksit vermeye yani solunum işine yardımcı olamaz. Dolayısıyla hastanı kandaki oksijeni düşer ve bir süre sonra da karbondiyoksiti artmaya başlar. Akciğerler o kadar hava doludur ki hasta nefes aldığında akciğerler ilave havayı kabul etmez. Tek çözüm bu hava dolu alanları ortadan kaldırıp nefesle alınan havayı iş gören akciğer alanlarına kanalize etmektir.

Volüm azaltıcı cerrahi bu nedenle gerçekleştirilmekte ve olgular bu ameliyattan büyük yarar yarar görmüşlerdir (NETT çalışması). Ancak bu olgular ileri yaşta ve ek hastalıkları olduğundan ameliyata ait komplikasyonlar da ciddi olabileceğinden bronkoskopik volüm azaltıcı girişimler son zamanlarda gündeme gelmiş ve başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Endobronşiyal valveler küçük kapakçıklar tek akciğere şeklinde üç ya da 4 adet olarak luzumsuz hava boşlukları olan lobun girişini kapatır ve içeriye hava geçişini engeller.

Ancak içerideki havayı da dışarı çıkartır. O bölgenin sönmesiyle nefesle alınan hava yarayışlı akciğer bölümlerine gider ve gaz değişimi öncekine göre daha başarıyla gerçekleşir. Uzamış hava kaçağı dediğimiz akciğer zarının bronşla ilişkili durumlarında da valvler kullanılabilir. Coildeki mantık da aynıdır. Tek akciğere yaklaşık on kadar katlanabilen tel yerleştirrek akciğerin işe yaramaz kısmı katlanır ve hava işe yarayan bölüme yönlendirilir. Literatürde coil ve valve sonrası hastaların solunan hava miktarlarının arttığı, yürüme mesafelerinin ve yakınmalarının azaldığına dair çok çeşitli kanıtlar vardır.