Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Kömür tozunu oluşturan karbon partiküllerinin solunmasıyla oluşan, akciğerde yer kaplayan doku kalınlaşmasıyla seyreden bir meslek hastalığıdır. Akciğerde toplu iğne başı büyüklüğünde oluşan kömür tozu birikimi tıp dilinde kömür makülü olarak adlandırılır. Bu maküller akciğer filminde nodül (milimetrik doku kalınlaşması) olarak görülür ya da birbiri ile birleşip geniş akciğer alanını tutar.Bu formuna progresif masif fibrozis adı verilir.

Akciğer fonksiyonları bu formda ileri derecede bozulur. Kömür madeninde yalnızca kömür tozu değil halk arasında kum, taş, toprak olarak bildiğimiz silika partikülleri de bulunur ve solunur. "Silika" partiküllerinin kömür madeninde ya da taş ocaklarında solunmasıyla akciğerde oluşan silikotik nodüller nedeniyle de "silikoz" denilen akciğer hastalığı görülür.

Bu nedenle kömür işçilerinin 6 ay ara ile film çektirmesi bu tür bir gelişim varsa maruziyete son verilmesi ya da tozsuz bir birime geçirilmesi gerekir. İşçi sağlığı ve güvenliği ilkelerinin bu tür işyerlerinde harfiyen uygulanması tedavisi olmayan adı geçen hastalıkların oluşmasının önüne geçer.